MZN logo

Notářská kancelář

Mgr. Martina Müllerová Zelená

NOTÁŘKA V ŠUMPERKU

Šumavská 2603/17

787 01 Šumperk

Jsem notářkou pověřenou Okresním soudem v Šumperku a dle rozvrhu práce jsou naší kanceláři přidělována pozůstalostní řízení dle data úmrtí zemřelého. Můžete se nás také obrátit ve všech věcech týkajících se notářské činnosti.


Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12:00
13:00-17:00
Úterý
7:30-12:00
12:30-15:30
Středa
7:30-12:00
12:30-15:30
Čtvrtek
7:30-12:00
12:30-15:30
Pátek
7:30-12:00
12:30-14:00

Služby

Úplný přehled notářských služeb naleznete na webu Notářské komory České republiky – www.nkcr.cz/sluzby

Dědické právo

Projednávání pozůstalostních a dědických řízení, sepisování závětí, listin o vydědění, dědických smluv, dovětků, aj.

Ověřování, osvědčování

Ověřování pravosti podpisu (legalizace), ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), osvědčení o předložení listiny

Výpisy z rejstříků (Czechpoint)

Vyhledávání a poskytnutí výpisů z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, aj.

Převody majetku

Sepisování kupních, darovacích a jiných smluv formou notářského zápisu

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Předmanželské smlouvy, režim oddělených jmění, rozšíření společného jmění manželů, zúžení společného jmění manželů

Notářské úschovy

Úschova peněz (např. pro účely zajištění úhrady kupní ceny), úschova listin

Společenství vlastníků jednotek, spolky

Založení společenství vlastníků jednotek, změna stanov, aj.

Obchodní korporace a družstva

Založení a změna společností, přímý zápis do obchodního rejstříku, rozhodnutí orgánů obchodních korporací formou notářského zápisu

Rejstřík zástav

Sepisování zástavních smluv, poskytování potvrzení, výpisů a opisů z rejstříku zástav


Pracovníci

Mgr. Martina Müllerová Zelená

NOTÁŘKA V ŠUMPERKU

Mgr. Kristina Pelnářová

notářská koncipientka

Iveta Smoroňová

notářská tajemnice

Časté dotazy

Kde u nás zaparkujete?

Bezplatně je možné zaparkovat na parkovacích místech přímo před naší budovou v ulici Šumavská, dále na ulici se nachází další parkovací místa.

Co je potřeba k ověření podpisu?

K ověření podpisu je nutné předložit občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti) a listinu, na které bude podpis ověřován. K ověření podpisu je nutná osobní přítomnost ověřovaného.

Kolik stojí služby notáře?

Služby notáře jsou zpoplatněny dle platného notářského tarifu.

Co si vzít s sebou k notáři?

Vždy občanský průkaz. Ostatní potřebné dokumenty se odvíjí od typu služby, kterou potřebujete. Neváhejte předem zavolat, Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Je možné přijít do kanceláře bez objednání?

Ano, podle typu služby Vám vyhovíme buď ihned (např. ověření podpisu) nebo si společně domluvíme termín informativní schůzky.

Kdy je kancelář otevřena?

Kancelář je otevřena každý všední den v úředních hodinách – viz výše v záložce Úvod.


Kontakt

Načítá se
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!

Kancelář

Šumavská 2603/17
787 01 Šumperk

IČ: 099 43 536
DIČ: CZ9155076150